Bestyrelsen‎ > ‎Nyhedsbreve‎ > ‎

Nyhedsbrev 8

Gentofte Sogns Grundejerforening.
Nyhedsbrev nr. 8

Kommende arrangementer

Sankt Hans Festen
Torsdag den 23. juni
Program:
Kl. 19 åbner festpladsen på den store plæne ved søen med salg af pølser, øl, vin, vand, pop-corn, chips og slik.
Kl. 19.15 – 20.00 kommer cowboyklovnen Bang-Bang, som mange børn kender fra Bon-Bon land og underholder med sit westernshow. Tag børn og børnebørn med til denne festlige oplevelse.
Kl. 20.00 spiller Orkester Stykvis som sædvanlig op og fortsætter til kl. 23.
Kl. 21.30 holder vores borgmester Hans Toft båltalen.
Kl. 22.00 tændes bålet og vi synger midsommervisen.
Kl. 22.50 afsluttes aftenen med et stort festfyrværkeri på søen.
Vi håber at rigtig mange vil være med til at fejre Sct. Hans aften sammen med os.

Orkidetur i Nymosen
Mandag den 27. juni kl. 17
Mødested: Ved Nymosen overfor Vangede Kirke
Program:
Kl. 17.00 mødes vi overfor Vangede Kirke, hvorfra vi under ledelse af kommunens grønne guide Lisbeth Boye Jensen og landskabsarkitekt Lene Ørduk Hoffmann vil gå en tur rundt i Nymosen og høre om både den spændende natur og ikke mindst de sjældne orkideer. Vi vil også høre om de meget lovende planer for renovering og fornyelse af Nymosen, ligesom der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål.
Kl. 19.00 inviterer vi vore medlemmer på en forfriskning i GVI’s lokaler på Mosebuen.
Benyt chancen til at lære Nymosen bedre at kende.
___________ ____________

Øvrigt:
Vores navn
På vores generalforsamling den 30 marts besluttede et flertal af vores medlemmer at vi af historiske grunde fortsat skal hedde Gentofte Sogns Grundejerforening og ikke Gentofte Vangede Grundejerforening som bestyrelsen havde foreslået. Vi vil derfor fremover på anden vis forsøge at fremhæve, at vi er en grundejerforening der dækker både Gentofte og Vangede Bydele.

Informationsmødet om støjskærmene ved Lyngbyvejen
Vejdirektoratet afholdt den 31. marts et orienteringsmøde om støjskærmene langs motorvejen mellem Tuborgvej og Kildegårds Plads med ca. 50 deltagere.
Vejdirektoratet havde forberedt mødet grundigt, idet der både var indlæg af arkitekten og projektlederen samt om trafikomlægningen.
På mødet kom det frem, at vejtræerne langs den nordgående lokalvej bliver fjernet.
Udformningen af støjskærmene bliver svarende til støjskærmene, der allerede er placeret syd for Tuborgvej - de bliver derfor gennemsigtige og uden egentlig støjabsorbtion på overfladen, da overfladerne bliver glatte.
Det blev diskuteret en del, hvorfor støjskærmene ikke blev forlænget i enderne - det ville Vejdirektoratet ikke, da de mente, at det gik ud over oversigtsforholdene. Vejdirektoratet ville heller ikke komme ind på støjskærmene nord for Kildegårds Plads - eller ud for Gentofte Sø.
Arbejdet med støjskærmene er begyndt og Vejdirektoratet regner med at det næsten varer året ud.
I forbindelse med arbejdet bliver broen over Hans Jensensvej/Dyssegårdsvej renoveret.
Det er muligt at læse mere om støjskærmene på Vejdirektoratets hjemmeside:
http://www.vejdirektoratet.dk/dokument.asp?page=document&objno=258763
Det blev ikke oplyst, hvornår der lægges støjreducerende asfalt på motorvejen.

På vegne af antistøjgruppen
Mogens G. Nielsen

Avislevering og lovpligtige brevkasser
Grundejerforeningen er i gang med at undersøge, om det efter 1. januar, hvor der skal være postkasser ved alle ejendomme fortsat vil være muligt at få leveret avisen gennem brevsprækken i stedet for i brevkassen ved vejen – og derved undgå at skulle ud i regn eller sne om morgenen for at hente morgenavisen. Det ser ud til, at aviserne fortsat vil kunne leveres gennem brevsprækken, såfremt abonnenterne ønsker det, men det vil nok kræve henvendelse til avisen. Mere herom i næste nummer af GSG-nyt.

Nye postkasser
I øvrigt forventer vi meget snart i samarbejde med Parcelhusejernes Landsforening at kunne give vore medlemmer et tilbud om levering og opsætning af en ny postkasse til en meget rimelig pris. Når tilbuddet foreligger, vil det blive udsendt separat til de medlemmer vi har e-mail adresse på.

Gentofte Sø
Mysteriet om de forsvundne gæs og æg
Vi er mange der synes, at vi de senere år har fået alt for mange gæs ved søen, men derfra til at øve selvtægt som nogen må have gjort er der et stort spring. Som de fleste har læst i Villabyerne er mindst 50 gæslinger forsvundet i perioden fra midten af april til midten af maj, og hvad der er meget værre er, at i samme periode har 4 ud af 7 rugende svanepar fået tømt deres reder for æg! Siden har to af de 4 svanepar der fik stjålet deres æg etableret nye reder og lagt nye æg, men heraf er nogle siden også blevet fjernet.
Gæs og svaner har ikke for alvor andre fjender end mennesket, men hvilke mennesker kan det være, der så brutalt og ulovligt gør det af med søens gæslinger og svaneunger? Som det også har været nævnt i Villabyerne er der udlovet en dusør på 5.000 kr. for oplysninger, der kan føre til opklaring af forbrydelsen. Er der nogen der har noget kan de ringe til Finn Duris hos Nordsjællands Politi på tlf. 41 22 75 01.
Svanernes reder kan kun være plyndret fra en båd da de ikke var tilgængelige fra land. Grundejerforeningens både må efter henstilling fra kommunen af hensyn til fuglelivet og specielt alle ungerne først sejle efter 1. juni. Vi vil efter det der er sket forsøge at få kommunen til at indføre et egentligt forbud mod sejlads på søen før den 1. juni.
Læs i øvrigt mere om Gentofte Sø på caretakergruppens hjemmeside med følgende adresse
http://www.dofbasen.dk/IBA/nyt.php?lokid=149.

Medlemsforslag, spørgeskemaer
Samtidig med vores indkaldelse til generalforsamling bad vi vore medlemmer om at udfylde spørgeskemaer så vi kunne få et indtryk af medlemmernes ønsker til foreningen, herunder ønsker om nye aktiviteter og arrangementer. Dette har resulteret i, at vi nu planlægger at afholde to arrangementer med relation til vandforsyning, vandforbrug, spildevand og betaling for vand i løbet af efteråret. Vi arbejder videre med forslagene og i næste nummer af GSG-nyt vil jeg gennemgå de forskellige forslag og ønsker mere detaljeret.

Gentofte, den 19. juni 2011
Jørgen Tjørning
Comments