Bestyrelsen‎ > ‎Nyhedsbreve‎ > ‎

Nyhedsbrev nr. 10

Gentofte Sogns Grundejerforening.
Nyhedsbrev nr. 10

Kommende arrangement
Nyt affaldssystem i Gentofte Kommune
I sidste blad skrev vi lidt om planerne for et nyt affaldssystem i kommunen. Planerne er nu udmøntet i et konkret forslag, som kommunen gerne vil høre borgernes mening om. Derfor har kommunen bedt os distribuere følgende invitation til vore medlemmer:

Gentofte Kommunes kontrakt med de nuværende renovationsvirksomheder udløber med udgangen af marts 2013. Det er derfor naturligt at forholde sig til, hvordan vores affaldssystem skal indrettes fremover.

Vi vil gerne høre jeres mening om et konkret forslag til et nyt system!

Et nyt system vil betyde ændringer for den enkelte borgers affaldssortering i hverdagen – hvorfor borgerne naturligvis skal høres. Det foregår:
Onsdag den 16. november kl. 19.00-21.00
Gentofte Rådhus i Rådhushallen

Hvad betyder ændringen for grundejerne?

Forslaget lægger op til, at villaerne fremadrettet får mulighed for at indsamle papir og glas i en 2-delt beholder på 240 liter. Det vil f.eks. gøre det lettere for den enkelte husstand at komme af med alt sit papir til genbrug. På sigt kan der også blive tale om indsamling af plast og metal i beholder. Endvidere lægges der op til husstandsindsamling af farligt affald og småt elektronik hos etageboligerne og villaerne. Forslaget peger på indsamling af pap, papir og glas hos etageboligerne.

Giv din mening til kende og få noget med hjem!

På borgermødet vil forslaget til det nye affaldssystem blive præsenteret, og du får mulighed for at stille spørgsmål og kommentere de nye ideer på affaldsområdet. Derudover vil du kunne få råd og oplysninger om hjemmekompostering og høre om fordele ved genanvendelse. Du vil også kunne møde en skraldemand og se tømning af en to-delt beholder ved skraldebilen. Kommunen er vært ved kaffe/te og kage. Alle er velkomne!

Læs mere om forslaget og borgermødet og se billeder af de foreslåede systemer på www.gentofte.dk/affaldssystem.

Med venlig hilsen
Niels Christian Kofoed
Park- og Vejchef

Gentofte, den 11.november 2011
Jørgen Tjørning
Comments