Bestyrelsen‎ > ‎Nyhedsbreve‎ > ‎

Nyhedsbrev nr. 11

Kommende arrangement

Udviklingsplan for Nymosen.
I fortsættelse af borgermødet den 13. oktober er Gentofte Kommune nu færdig med den nye udviklingsplan for Nymosen. Den vil kommunen nu gerne høre borgernes mening om og Park og Vej har derfor bedt os videresende følgende invitation til vore medlemmer:

Borgermøde om Nymosen

Kom og hør om den nye udviklingsplan for Nymosen. Borgermødet finder sted:

Mandag den 12. december 2011 kl. 19.00
GVI-lokalerne, Mosebuen 28 B

Park og Vej har udarbejdet forslag til ny udviklingsplan for Nymosen. Planen tager udgangspunkt i de forslag, som borgerne i Vangede kom med på mødet den 13. oktober 2011.
Den nye udviklingsplan beskriver mange fornyelser i Nymosen. Der skal blandt andet plantes nye skovarealer og rettes op på eksisterende bevoksninger. Ved søen og vandhullerne ryddes op i kant-bevoksninger, så fugle- og dyreliv får bedre betingelser. Endelig forbedres tilgængeligheden i området, idet stierne renoveres og træbroerne omlægges.
Efter mødet behandles udviklingsplanen i Teknik- og Miljøudvalget, og det er planlagt at iværksætte store dele af fornyelserne allerede i 2012.

Venlig hilsen
Lene Hoffmann
Landskabsarkitekt
Gentofte Kommune
Teknik & Miljø, Park og Vej
Ørnegårdsvej 17

Endelig vil jeg på Grundejerforeningens vegne ønske alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Jørgen Tjørning
Comments