Bestyrelsen‎ > ‎Nyhedsbreve‎ > ‎

Nyhedsbrev nr. 12

Kære medlemmer

Desværre har vi måttet aflyse vores arrangement om haven den 17. april fordi der var for få tilmeldte. 

Men I har stadig mulighed for at deltage i en spændende Temaaften om solceller og solenergi onsdag den 2. maj med start kl. 19.30 på rådhuset med efterfølgende spisning. Det koster 50 kr. pr. deltager. Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af mad. Se vedhæftede orientering om arrangementet. 

Og så har Gentofte Kommune netop inviteret til et arrangement på Ermelundsværket på Soløsevej, svarende til det arrangement vi selv havde i november. Så hvis der er nogen der ikke nåede det i november har de nu chancen. 

Invitationen lyder således: 
Mon nogen af grundejerforeningens medlemmer kunne have lyst og mulighed for at deltage i denne tur til Ermelundsværket den 18.4 – mødetid og sted fremgår af plakaten? 

Der er ca. 8 ledige pladser. 

Med venlig hilsen
Grøn Guide Gentofte
Lisbeth Boye Jensen
Ørnegårdsvej 19
2820 Gentofte
Tlf.: 39983726
Mobil: 60669799
e-mail: LIBJ@gentofte.dk
www.gg-gentofte.dk 


Vores eget næste arrangement er „Foredrag med billeder om det gamle Gentofte“ ved Pastor Leif Evald i Sognegården ved Gentofte Kino den 7. Juni kl. 19.30. Tilmelding på tilmeld@gsgnyt.dk 

Og til sidst kommer så her fra Thomas Vikstrøm sidste nyt fra Gentofte Sø: 

29-03-2012: NY PLANTELISTE – OG FLOTTE ÆNDER
På DOF’s hjemmeside kan man nu under Links finde en fuldstændig artsliste over de karplanter der gennem tiden er registreret ved Gentofte Sø. For hver af de 733 arter oplyser listen

• om arten forekommer vildtvoksende eller udelukkende indført/indslæbt
• om arten må anses for forsvundet fra området
• første og seneste årstal for rapportering samt findernes initialer

Alle finderne er opført bagest i oversigten sammen med en litteraturliste og en liste over arter der fejlagtigt er angivet fra lokaliteten.

For tiden er der gode chancer for at se nogle af de mindre almindelige svømmeænder i søen; af de nævnte arter er især andrikkerne meget flotte. 18. marts blev der således set både en knarand han og to hanner af skeand; sidstnævnte art er – udover sit ejendommelige næb – bemærkelsesværdig ved sin måde at søge føde på, hvor fuglen ligger med hovedet under vandet og drejer rundt om sig selv. 21. marts lå der et par af pibeand i søen, og siden den 25. marts er alle tre arter rapporteret jævnligt fra søen. 

Og det allersidste nye er, at vi lige har set en gåsefamilie med 4 unger. Så er det da forår. 


Med venlig hilsen 
Jørgen Tjørning
Comments