Bestyrelsen‎ > ‎Nyhedsbreve‎ > ‎

Nyhedsbrev nr. 9

Kommende arrangementer

Udviklingsplan for Nymosen
Offentligt borgermøde afholdes i GVI’s lokaler på Mosegårdsvej torsdag den 13. oktober kl. 19. Lisbeth Winther, formand for Teknik- og Miljøudvalget vil orientere om de nye planer for Nymosen. For snart et år siden fremkom et studieprojekt med forslag til udviklingsplan for Nymosen.
På basis af dette projekt er der nu udarbejdet endelige planer som vil blive gennemgået på mødet. 

Vores drikkevand
Møde hos Nordvand på Soløsevej, torsdag den 3. november kl. 13-15
Arrangør: Gentofte Sogns Grundejerforening
Sted: Ermelundsværket på Soløsevej.
Kom og se vandværket der i gennemsnit producerer 400 kubikmeter drikkevand i timen året rundt. Værket har tilladelse til at indvinde 4,4 millioner kubikmeter grundvand om året fra fire kildepladser i kommunen. Den største ligger i Ermelunden, de øvrige på Galopbanen og ved Kildeskovshallen. Vi ser og hører om, hvordan vandet iltes og filtreres.
Tilmelding ikke nødvendig

Vand og oversvømmelser.
Møde på Rådhuset mandag den 7. november kl. 19-21:30
Arrangør: Gentofte Kommune og Nordvand
Sted: Gentofte Rådhus på Bernstorffsvej

Program:
Lancering af spildevandsplan
- hvad har kommunen gjort og hvad gør vi fremadrettet?
- hvad er borgerens eget ansvar?

Håndtering af regnvand på egen grund
- tilbagebetaling af dele af tilslutningsbidraget
- hvordan søger man

Inspiration til nemme og spændende løsninger til lokal afledning af regnvand (LAR)
- oplæg og udstillingsområde

Undgå oversvømmelse i kælderen
- oplæg og udstilling af teknisk løsning

Når skaden er sket
- oplæg fra forsikringsselskab


Næste medlemsblad uddeles i uge 41-42, bl.a. med et tilbud på opsætning af postkasser, som mange af vores medlemmer har efterlyst.

Gentofte, den 29.september 2011
Jørgen Tjørning
Comments