Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2006.03.22

Referat af 2. Bestyrelsesmøde i Gentofte Sogns Grundejerforening onsdag den 22. marts 2006 kl. 17.30 hos Inger Lise Rytter.Til stede var Birgit M. Lemvigh; Thor N. Callesen; Inger Lise Rytter; Flemming Torp; Kaj Torp; Eggert Frandsen; Per Kanding (til sidst); Jørgen Tjørning; Alice Nørregaard samt Jens Vinther Nielsen.

Den nye bestyrelse konstituerede sig iht. den afholdte, ordinære generalforsamling den 16. marts d.å. således: Formand: Birgit M. Lemvigh; næstformand: Thor N. Callesen; kasserer: Jørgen Tjørning; sekretær: Jens Vinther Nielsen; Inger Lise Rytter; Per Kanding; Eggert Frandsen; Kaj Torp samt Flemming Torp.

1) Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger og referatet fra generalforsamlingen blev ligeledes godkendt.

2) Meddelelser fra :

   a) formand

Kommet diverse forslag til lokalplaner for: Ordrupvej, Vilvordevej og Holmegårdsvej. Modtaget orienteringsbrev fra Novo Nordisk vedr. nye laboratorier på Brogårdsvej 66. Omtalte vores fine annonce i Villabyerne, der desværre var placeret på venstre side og ikke på højre side som aftalt - vi har fået 15% i rabat som kompensation.

    b) kasserer

Regnskab pr. 22/3 udleveret - 1335 medlemmer, men de 427 er restante - på den baggrund blev det aftalt, at Eggert Frandsen genoptager sin medlemshvervning. Generalforsamlingen: 72 var til spisning og for 1. gang havde alle betalt til tiden ( Restauratøren i Kildeskovshallen havde helt uberettiget opkrævet kr. 600,- i husleje af Inger Lise - formanden skriver til ham og kræver tilbagebetaling - pengene er nu modtaget retur).

   c) bestyrelsen i øvrigt

Næstformanden:
1) Bemærk Villabyerne i dag - søen er på forsiden vedr. beskæring/rydning af siv.
2) Hjemmesiden: Skal vi udvide med 2 mulige domænenavne - nej, vi udvider med eet + vi har stadig GSG-nyt.
3) Vores samarbejde med Garderhøjfortet i forbindelse med Sct. Hans: Flemming: "Der er styr på det - 2 fadølsanlæg + telte + glas m.m. er bestilt ".
4) Oversigt over den nye bestyrelses sammensætning er udarbejdet - cirkulerede under mødet - næstformanden mailer den endelige oversigt ud snarest.
5) Ny brochure vedr. foreningen: Dette sættes i værk, når fællesbilledet er på plads - herefter sættes Per Kanding i gang.
Eggert Frandsen:
1) Fået en henvendelse fra et medlem på Byleddet 4: Kan revner i hans hus stamme fra byggeriet af hallen ved Bakkegårdsskolen ? Nej, skyldes dårlig vedligeholdelse, hvilket er meddelt medlemmet.
2) Villabyerne skriver om det kommende Medborgerhus, Gentoftegade nr. 71 - vil vi gå ind i driften af dette ? Nej.

3) Parcelhusejernes Landsforening :
Formanden: Referatet fra Bestyrelsesmødet i januar er modtaget: Regnskabsudkastet ser fint ud. Emner PL har arbejdet/arbejder med: Boligbeskatning; de nye energiregler; kreditforeningernes gebyrer; nye aftaleformularer vedr. private håndværkere; kommet ind i nye ankenævn.

4) Fællesrådet : Formanden: Siden sidst har der været afholdt generalforsamling og bestyrelsesmøde. Regnskabet udviser et lille underskud. Inger Garre valgt for eet år som formand - Michael Ørnø fortsætter som sekretær. Spørgsmål til det kommende Borgmestermøde blev vendt - det haster - undertegnede tilskriver M. Ørnø.

5) Lokale spørgsmål :
Bakkedal 26: Medlemmet Charlotte Buhl havde stillet spørgsmål til vores generalforsamling via formanden, men nåede desværre ikke at få taletid.Medlemmet er meget utilfreds med kommunens manglende håndtering af en byggesag på Bakkedal 17: Manglende rydning af fortove etc. - formanden gav undertegnede diverse modtaget materiale med hjem med henblik på undertegnedes formulering af et spørgsmål til det kommende Borgmestermøde. Søgårdsskolen ( skole for retarderede børn ): Nabobygning (grå) skal rives ned - supplerende høring skal finde sted.
Henvendelse fra England (et medlem): Drejer sig om Barsehøj 37, hvor kommunen har fremsendt en nabohøring vedr. en evt. kommende daginstitution - medlemmet har bedt om råd angående hvorvidt de skal sende indsigelser til kommunen. Formanden har skrevet en indsigelse på grundejernes vegne, da vi har nogle medlemmer dér. Dette kan evt. bruges til medlemshvervning - Eggert Frandsen tager sig heraf.

6) Medlemsarrangementer :
Mogens G. Nielsens indlæg på generalforsamlingen : Bør dette føre til et konkret møde med borgmesteren ? Nej, undertegnede tager fat i Mogens Nielsen - vi kan som forening ikke begynde at tage fat i Ekstra Bladet eller lign. Forslag: Byrundture ved Henrik Egede Glahn (vedr. Gentofte Atlas); Bolius (datterselskab i Realdania ) - næstformanden går videre med dette; virksomhedsbesøg på Novo Nordisk - forslagene behandles på et kommende forretningsudvalgsmøde. Sct Hans: Udvalget bestående af formanden; næstformanden; Flemming; Kaj; og Jørgen blev nedsat - første møde afholdes hos næstformanden 10/4 kl. 17.30.

7) Bladet / Hjemmesiden :
Formanden: 3 blade sidste år - god service, hvis vi kan få udgivet 2 i år - men hvem vil være primus motor ?? Per K., men med en mere aktiv indsats fra hvert enkelt medlems side mht. at komme med udkast til indlæg/artikler !
Tjørning: Hvordan kan hjemmesiden gøre, at vi får flere medlemmer ?

8) Eventuelt :
Næste møde finder sted hos Jørgen Tjørning onsdag den 7. juni 2006 kl. 17.00.

20/4 - 2006 Jens Vinther Nielsen  
Comments