Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2010.06.15

Referat af 3. bestyrelsesmøde i Gentofte Sogns Grundejerforening, tirsdag den 15.juni 2010 kl. 17 hos Helle Harremoës, Søgårdsvej 32, 2820 Gentofte.

Tilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Jørgen Tjørning, Mogens G. Nielsen, Kaj Torp, Flemming Torp, Helle Harremoës og Kirsten Elvstrøm.

Punkt 1.

Referat af mødet 26. april kl 17 blev godkendt.

Punkt 2. Meddelelser fra formanden (A)

Parkeringsforhold på Mosebuen i Vangede.Problemet er vokset i takt med udvidelsen af GVI ( Gentofte-Vangede Idrætsklub).Gentofte Kommune har indkaldt til møde tirsdag den 22. juni 2010 kl 8:30 hos Park og Vej, Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte.Flemming Torp og Kirsten Elvstrøm deltager fra Gentofte Sogns Grundejerforening. En beboer på Mosebuen har skrevet et indlæg i Villabyerne den 4. maj 2010, hvor han stiller spørgsmålstegn ved om GVI har vokset sig for stor, og han foreslår, at Mosebuen bliver ensrettet, så udrykningskøretøjer og beboere kan komme igennem.

GSG har modtaget et takkebrev for gaver fra æresmedlem Eggert Frandsen i anledning af hans 90 års fødselsdag og hans udtrædelse af bestyrelsen på generalforsamlingen onsdag den 7. april 2010. Eggert Frandsen har været bestyrelsesmedlem i 33 år.

Torsdag den 17. juni 2010 kl 16-18 er der fugletur ved Gentofte Sø med Thomas Vikstrøm. Turen er arrangeret af den Grønne Guide ved Gentofte Kommune.

Peter Skarum, Toftekærsvej 24 har i en mail til GSG skrevet om for høje træer på naboens grund og spurgt om, hvad han kan gøre. Gentofte Kommune har svaret i et brev af 3. juni 2010, at de nu har påbegyndt sagen, og GSG afventer nu kommunens svar efter behandling af sagen.

Per Plesner-Jacobsen, Kildeskovsvej 34 har i en mail til GSG undret sig over, at hans hus ikke er blevet tilsluttet fibernet. Birgit M. Lemvigh arbejder på sagen og retter henvendelse til DONG.

GSG har fra borgmester Hans Toft modtaget en invitation til deltagelse i det årlige festmøde på Øregårds Museum. Det er i år torsdag den 17. juni kl 17. Birgit M. Lemvigh og Mogens G. Nielsen deltager fra Gentofte Sogns Grundejerforening.

GSG har modtaget et forslag til en klimaplan 2010-2020 med bl.a. tanker om udbygning af fjernvarme fra Gentofte Kommune.

Meddelelser fra næstformanden (B) 

Der vil nu blive taget skridt til, at de små mangler på hjemmesiden bliver udbedret.

Meddelelser fra kassereren (C)

Regnskabsrapporten til og med 12. juni 2010 blev fremlagt. Der forventes et lille overskud i år.

Punkt 3. Parcelhusejernes Landsforening

Intet at fortælle. Formanden afventer en mødeindkaldelse fra foreningen.

Punkt 4. Fællesrådet

GSG har modtaget et referat fra fællesmødet på Gentofte Rådhus den 21. april 2010, hvor repræsentanter fra alle grundejerforeningerne i Gentofte Kommune deltog. Fra GSG deltog Birgit M. Lemvigh.

Punkt 5. Lokale spørgsmål

Margit Mølgaard har skrevet en mail til formanden, da hun mener, at området omkring Bernstorffsstøtten ved Lyngbyvej bliver misligholdt.

Naboerne til Fitness World, Lyngbyvej 319 A har klaget over et nyopført ventilationsanlæg, som sidder udvendigt på bygningen. Birgit M. Lemvigh har sendt en klage til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Punkt 6. Medlemsarrangementer 

Sankt Hans Aften. Annonce om Gentofte Sogns Grundejerforenings arrangement ved Gentofte Sø kommer i Villabyerne Weekend, så annoncen kan ses inden Sankt Hans Aften. Plakater til Sankt Hans Aftener fordelt til opsætning af bestyrelses-medlemmerne. Telte opsættes 22. juni kl 19:30 og nedtages 24. juni kl 19:30. Nyhedsbrev udsendes om Sankt Hans Aften ved Gentofte Sø. (Jørgen Tjørning)

Oktober måned: Birgit M. Lemvigh og Thor N. Callesen laver et medlemsarrangement om indbrud ved politiet og en låsesmed samt en konsulent fra G4S eller Dansikring.

November måned: Kaj Torp arrangerer en teatertur for Gentofte Sogns Grundejerforenings medlemmer til Teatret bag Kroen i Ordrup i november måned.

Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening spørges om de er interesseret i at lave et medlemsarrangement sammen med Gentofte Sogns Grundejerforening.

Punkt 7. Blad, hjemmeside og folder.

Link til folder om nabostøj, som er udarbejdet af fællesrådet for kommunens grundejerforeninger lægges på hjemmesiden og sendes ud sammen med det næste blad, der udkommer i september måned. Hjemmesiden ønskes forbedret ved at kontaktoplysninger står øverst på siden, så man hurtigt kan finde dem og ved ændring af nogle links og ved at inddrage flere relevante links. Bestyrelsen har besluttet, at Helle Haremoës fremover skal overtage vedligeholdelse og redigering af foreningens hjemmeside, da hun både er medlem af bestyrelsen og samtidig er IT-kyndig. Derfor opsiges aftalen med Alice Nørregaard.

Punkt 8. Drøftelse om medlemshvervning 

Det blev drøftet, hvor foreningens folder kunne stå fremme og lægges, så den bliver nemmere at få fat i. 

Punkt 9. Eventuelt.

Formanden arbejder videre på at få et godt medlemstilbud - eventuelt sammen med de øvrige grundejerforeninger i kommunen, så medlemmer kan få termofotograferet deres huse til en fornuftig pris.

Punkt 10. Næste møde
er onsdag den 25. august 2010 kl 17 hos Kaj Torp, Søvolden 2, 2820 Gentofte.

Referent: Kirsten Elvstrøm
Comments