Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 20120612

Referat fra bestyrelsesmøde nr 3 tirsdag den 12. juni 2012 kl 19:15 hos Helle Harremoës, Søgårdsvej 32, 2820 Gentofte

Tilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Jørgen Tjørning, Helle Harremoës, Mogens G. Nielsen, Flemming Torp, Kaj Torp og Kirsten Elvstrøm.

1. Dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr 2 mandag den 7. maj 2012
Godkendt

3. Meddelelser
a) formand
Lokalplan for Aurehøj Gymnasium er vedtaget
Invitation fra Borgmester Hans Toft til sammenkomst på Øregård Museum onsdag den 20. juni kl 17-19
Flemming Torp har været til møde hos Vej og Park om 24. maj på Rådhuset om trafikplanen for Gentofte Kommune.
Lokalplan på vej om Garderhøj Fortet. Der var orienteringsmøde på Rådhuset den 15. maj.
Lokalplanforslag om parkering på Mesterlodden er sendt i høring.
Park og Vej har sendt orientering til Grundejerforeningen om det igangsatte arbejde i Nymosen, som medfører midlertidige afspærringer.

b) Næstformand
Ingen

c) Kassereren
Regnskab blev udleveret til alle bestyrelsesmedlemmer for perioden 01.01.2012 - 06.06.2012
72 medlemmer er i restance, hvilket er en stigning.
Der kommer nogle få nye medlemmer til.
Det blev besluttet, at der fremover udbetales 1200 Kr pr bestyrelsesmedlem til dækning af administrative omkostninger. Ved hvert bestyrelsesmøde får værten dækket sit udlæg dog med et loft på i alt 2000 Kr.

d) Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Bådudlejningen er åben fra 1. juni til 30. november af hensyn til fuglelivet åbnes først 1. juni.
2 nye sæt årer er bestilt til bådene på Gentofte Sø.
Der er bestilt udlejning af bådene til sommeren.

4. Parcelhusejernes Landsforening
Blad er modtaget

5. Fællesrådet
Birgit M. Lemvigh har skrevet til Frede Damgaard (formand for fællesrådet) og bedt ham om at sørge for en indkaldelse til generalforsamling i fællesrådet. Thor N Callesen skal rykke for referatet fra Borgmestermødet den 8. maj 2012. Foreningen plejer at modtage det fra sekretariatet på Rådhuset

6. Lokale Spørgsmål
Helle har indkaldt til møde om små foreninger onsdag den 20. juni kl 19 på Søgårdsvej 32 Birgit M. Lemvigh, Kirsten Elvstrøm og Helle Harremöes deltager.
Park og Vej har fortalt, at de nu beskærer sivene i Gentofte Sø under vandet.
Et medlem har spurgt om rådgivning vedrørende energikonsulenternes arbejde.
Birgit M. Lemvigh undersøger med PL om man kan lave et forum om varmepumper med mere på PL ´s hjemmeside.

7. Medlemsarrangementer
Sankt Hans Aften. Lørdag den 23. juni opsættes teltene KL 10:30 ved Gentofte Sø. Plakater sættes op og nedtages igen af bestyrelsens medlemmer .
Mandag den 27. august kl 17 er der tur - Gentofte Sø rundt ved naturvejleder Thomas Vikstrøm (Thor N. Callesen) 

8. Medlemshvervning.
Annoncer i Villabyerne planlægges for at oplyse om foreningens eksistens.

9. Bladet
Emner til gsgnyt og Bladet til efteråret:
Medlemsarrangementerne annonceres i Villabyerne

10. Eventuelt og dato for næste møde
Foreningen er ved at undersøge rimeligheden i de nye vurderinger af grundene i Gentofte Kommune.

Næste møde er tirsdag den 4. september 2012 kl 16:30 hos Kaj Torp
Comments