Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Referat 20130706

Referat af bestyrelsesmøde d. 7. juni 2013

Tilstede: Alle

Referat fra Generalforsamling og sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

Bestyrelsen konstituerede sig med
Formand: Birgit Lemvigh
Næstformand: Thor Callesen
Kasserer: Jørgen Tjørning
Sekretær: Denne post går på omgang fra møde til møde (Næste gang er det Thor, og han udsender også invitation til mødet)

Orientering
Mogens: Der er problemer med at finde en dato for et møde med vejdirektoratet om støjen fra motorvejen. 
Helle: Der har været borgmestermøde og borgmesteren er meget i mødekommende overfor af ændre mødeformen, så der bliver mere dialog. Vi skal finde et emne, vi kan tage med til næste borgmestermøde.
Orienterede om den nye app Visit Gentofte, hvor man kan finde arrangementer og andre spændende ting fra Gentofte.

Beslutninger:
Emne til borgmestermøde: Her vil vi foreslå at vi diskuterer afløbskoefficient. Den generelle regel at der er en afløbskoefficient på 20%. Er der nogen der griber ind, hvis det befæstede areal overstiger denne grænse. Mogens har et eksempel på en ejendom, hvor det meste græs er ved at blive erstattet af fliser.
Medlemsmødet om fjernvarme og naturgas skal holdes i oktober/november. Morten og Thor står for dette arrangement.
Jørgen taler med Kampmann om et arrangement.
Flemming og Birgit laver arrangement på Garderhøj Fortet. Evt. slås det sammen med Jørgens arrangement.
Morten og Helle laver et markedsføringsudvalg.

Næste møde 14/8 kl. 16 hos Kaj.

Comments