Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Referat 20140508

Bestyrelsesmøde nr. 2 torsdag den 8. maj 2014 kl. 17 hos Birgit Lemvigh, C. L. Ibsens Vej 25, 2820 Gentofte 

Tilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Jørgen Tjørning, Helle Harremoës, Torben Schipper, Flemming Torp og Morten Gjøl. 

Dagsorden  

1.       Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 1 i 2014 herunder referat fra generalforsamling

Begge referater blev godkendt.

2.       Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen blev konstitueret: Birgit som formand, Morten som næstformand, Jørgen som kasserer og Torben som sekretær.

Thor udarbejder opdateret bestyrelsesliste, og mailer den rundt til alle i bestyrelsen, som bedes kvalitetssikre, at deres data er up-to-date.

3.       Meddelelser

a)      Formand: 1) lægehuse og butiksstørrelser i bydelscentre, 2) Multihal ønskes, 3) lokalplanforslag i høring ”For et villaområde mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensen Vej” blev drøftet herunder at Tjørnegårdsvej bliver renoveret.

b)      Næstformand: Birgit, Morten og Thor har sonderende møder omkring nye bestyrelsesmedlemmer.

c)       Kassereren: P.t. har vi ca. 1.200 medlemmer og 94 restancer – stort set samme antal som tidligere år. Helle fremsender snarest rykkere via gældende procedure. Jørgen fremlagde balance, som blev godkendt. Hvervekampagne i foråret har resulteret i 8 nye medlemmer.

d)      Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Helle har analyseret et nyt medlemssystem. Morten har deltaget i Vangede Venner’s generalforsamling og orienterede omkring inspirerende inputs.

4.       Hvem har det overordnede ansvar for Mogens’ opgaver?

a)      Skrive omkring salgsprisernes udvikling: Jørgen og Thor taler med Mogens

b)      Nytilflytter via Boliga.dk: Helle researcher hvordan denne aktivitet kan fortsætte

5.       Parcelhusejernes Landsforening: Intet nyt.

6.       Fællesrådet: Der har været afholdt Borgmestermøde den 24. april 2014, og referatet bliver snarest fremsendt. Helle blev genvalgt som formand.

7.       Lokale spørgsmål: Birgit orienterede omkring diverse henvendelser og forespørgsler.      

8.       Medlemsarrangementer

    a) Forbedring af dit hus: 13. maj gennemføres dette arrangement. 

    b) Sct. Hans fest: Morten og Thor gennemfører møde med Marie fra de lokale spejder, og Thor vil efterfølgende invitere til nyt udvalgsmøde. 

    c) Medlemsarrangement på Fortet til efteråret. Flemming kommer med forslag til datoer.

9.       Medlemshvervning

    a)      Status på aktiviteter/markedsføring af GSG. Morten fremsender forslag til aktiviteter snarest.

10.   Bladet: Jørgen ønsker input til artikler til GSG Nyt, som udsendes til efteråret. Morten undersøger mulighed for at spejderne kan kuvertere bladene.

11.    Eventuelt og dato for næste møde: tirsdag den 19. august 2014 hos Jørgen.

Comments