Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Regnskab 2005

Regnskab for året 2005:

Medlemsbidrag
Renter, aktieudbytte og kursregulering
Ejendomsoplysninger
Bådudlejning og fisketegn


Udgifter
Fiskeri og bådehold m.v.
Sankt Hans
Ledelsens møder
Generalforsamling og medlemsmøder
Foreninger:P.L., Fællesrådet m.fl.
Medlemshvervning og restantkampagne
Kontorhold, tryksager,porto m.v.
Edb-service m.v.
Gaver og blomster
Bank- og Girogebyrer
GSG NYT
Diverse (forsikring)


Resultat


2004
170.080,00
19.173,12
3.900,00
      150,00
193.303,12


5.000,00
24.833,50
13.121,25
28.114,75
51.130,00
14.972,50
40.530,34
2.722,50
1.350,50
1.446,12

   1.000,00
184.221,46
    9.081,66
193.303,12


2005
190.390,00
16.686,45
1.500,00
     0,00
208.576,45


3.000,00
495,36
13.420,00
11.531,00
54.200,00
8.034,50
26.738,00
17.947,50
1.208,00
1.107,50
45.533,00
    1.000,00
184.215,36
24.361,09
208.576,45


Budget:2006
200.000,00
10.000,00
2.000,00
      200,00
212.200,00


4.000,00
20.000,00
15.000,00
20.000,00
55.000,00
25.000,00
30.000,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
20.000,00
   1.000,00
214.000,00
-1.800,00
212.200,00


Status pr. 31/12-2005
Aktiver
Kassebeholdning
Check-konto 122.404
Bank-konto 102.188
Giro-konto 702-2832
Værdipapirer


1.705,75
990,16
91.663,69
32.659,31
137.819,80
264.838,71

Passiver
Kapital pr.1/1-2005
Hensættelse til folder


Overskud


228.477,62
12.000,00


24.361,09
264.838,71

Forslag til resultatdisponering 15.000,00 hensættes på en jubilæumsfond.

Gentofte, den 31 december 2005
Inger Lise Rytter,
kasserer.

Revisionspåtegning:
Ovennævnte regnskab har vi gennemgået og fundet i overensstemmelse med fremlagte bøger og bilag.
De anførte beholdninger forefandtes.

Peter Carøe,Revisor Poul Callesen,Revisor
Bestyrelsen for Gentofte Sogns Grundejerforening:
Birgit Lemvigh, Thor N.Callesen, Inger Lise Rytter, Jens Vinther,
Eggert Frandsen, Per Kanding, Kaj Torp og Flemming Torp.
Comments