Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Regnskab 2006

Regnskab for året 2006:

Indtægter
Medlemskontingenter
Ejendomsoplysninger
Bådudlejning og fisketegn
Renter og aktieudbytte
Kursregulering, værdipapirer
Indtægter i alt:

Udgifter
Parcelhusejerns landsforening
Generalfors.og medlemsarrang.
Fiskeri og bådehold
Sankt Hans fest
GSG-nyt
EDB-service, hjemmeside
Medlemshvervning, annoncering
Ledelsens møder
Kontorhold, tryksager, porto mv.
Afsat t.PBS/nyt økonomisystem
Gaver og blomster
Forsikringer og kontingenter
Bank- og girogebyrer
Udgifter ialt:

Overskud
Heraf hensat til jubilæumsfond
Overført til egenkapital


2005

190.390
1.500
0
8.441
8.245
208.576


54.200
11.531
3.000
495
45.533
17.948
8.035
13.420
26.738
0
1.208
1.000
1.107
184.215

24.361
15.000
9.361


2006

197.100
2.700
0
5.569
7.962
213.331


52.100
10.908
0
13.726
22.119
12.640
19.613
9.207
34.973
10.000
1.300
2.250
2.126
190.962

22.369
15.000
7.369


Budget 2006

200.000
2.000
200
10.000
     0
212.200


55.000
20.000
4.000
20.000
20.000
20.000
25.000
15.000
30.000
0
2.000
1.000
2.000
214.000

-1.800
15.000
-16.800


Budget 2007

205.000
2.000
0
13.000
      0
220.000


55.000
15.000
0
15.000
45.000
15.000
5.000
10.000
35.000
0
1.500
2.000
1.500
200.000

20.000
15.000
5.000Balance pr. 31/12-2006

Aktiver
BG-Bank
Øvrige papirer og kassebeholdning
Værdipapirer til kursværdi
Aktiver ialt

2005

32.659
94.360
137.820
264.839

2006

3.596
0
295.562
299.158


Passiver
Gæld og hensættelser
Forudmodtaget kontingent
Hensat til omkostninger
Hensat til jubilæumsfond
Gæld ialt

Egenkapital
Saldo pr. 1.januar
Årets resultat
Saldo pr. 31.. december

Passiver ialt0
12.000
15.000
27.000


228.478
9.361
237.839

264.83913.950
10.000
30.000
53.950


237.839
7.369
245.208

299.158Jørgen Tjørning
Kasserer


Revisionspåtegning:

Ovennævnte regnskab har vi gennemgået og fundet i overensstemmelse med fremlagte bøger og bilag.
De anførte beholdninger forefandtes.

Poul Callesen og Svend Christian Andersen
revisorer
Comments