Nyheder


Hegnsloven

indsendt 28. jul. 2019 22.18 af Torben Schipper   [ opdateret 29. jul. 2019 22.42 af Gentofte Sogn Grundejerforening ]

Hæk og hegn i skel

Naboer kommer ofte op at skændes om hæk og hegn i og tæt på skel.

Bolius, Boligejernes Videncenter gennemgår de vigtigste regler om fælles, eget og indre hegn. Dem kan du finde via dette link:  
KLIK her

Samme emne har Din Bolighandel udarbejdet en grafik om. Den kan du finde via dette link KLIK her


Sankthansbål 2019 ved Gentofte Sø

indsendt 13. jun. 2019 22.11 af Gentofte Sogn Grundejerforening   [ opdateret 13. jun. 2019 22.25 ]

Søndag den 23. juni arrangeres sankthans med bål, tale og fyrværkeri fra kl. 21.30. Medbring selv picnickurv i år. 

Arrangementet starter omkring kl. 21.30, hvor borgmester Hans Toft holder båltale. Herefter tænder kommunens folk bålet, hvorefter GSG står for det traditionelle fyrværkeri.

Da GSG i år ikke opstiller boder med salg af grillpølser og drikkevarer, er det en god idé selv at medbringe en picnickurv. 

Høslet d. 2. juli

indsendt 7. jun. 2019 08.32 af Gentofte Sogn Grundejerforening

Tirsdag den 2. juli kl. 16-20 afholdes det årlige høslæt på engen vest for søen inkl. forfriskninger og instruktion i at slå med le. Alle er velkomne, og vi kan sagtens bruge mange flere tilmeldte!

Tilmelding er nødvendig – til thomas.vikstroem@dof.dk.

Nærmere oplysninger vil følge.

Forårshilsner fra

Thomas Vikstrøm

2970 0224

Indkaldelse til generalforsamling

indsendt 20. mar. 2019 07.37 af Gentofte Sogn Grundejerforening

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gentofte Sogns Grundejerforening som afholdes onsdag den 24. april, kl. 19.00 i

Kantinen på Gentofte Rådhus

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om foreningens virksomhed
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabet er trykt i bladet
  4. Fastsættelse af kontingent for 2019
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jens Tarp, Henning Nielsen og Helle Harremoës er på valg og er villige til at modtage genvalg.
  6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Poul Callesen er revisor, revisorsuppleant er Inger Lise Rytter.
  7. Eventuelle forslag
  8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen ca. kl. 20.00 har GSG inviteret Jarl Krausing, international chef i den grønne tænketank CONCITO, til at fortælle om, hvor vi står på den globale og danske klima- og bæredygtighedsdagsorden.

Efter Jarls orientering arrangeres som sædvanlig fællesspisning med mad fra rådhusets kantine og 1 øl/vand pr. deltager. Betaling herfor udgør 50,- kr. pr. deltager. Tilmelding til spisning sker ved indbetaling af beløbet til foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 4190, kto. 7022832 eller med MobilePay til 49708, senest 12. april 2019.

Hvis du ikke deltager i spisningen, er det naturligvis gratis at deltage, og så behøver du ikke tilmelde dig på forhånd.

Med venlig hilsen
Gentofte Sogns Grundejerforening

Sankt hans festen 2018 aflyst

indsendt 18. jun. 2018 07.53 af Niels Ull Harremoës   [ opdateret 13. jun. 2019 22.13 af Gentofte Sogn Grundejerforening ]

På grund af afbrændingsforbud fra beredskab øst, aflyser vi årets Sankt hans fest ved Gentofte Sø.
Yderligere information information kan findes her https://beros.dk/.

Medlemsarrangement: Besøg i Folketinget

indsendt 17. maj 2018 23.54 af Gentofte Sogn Grundejerforening

Vi er glade for at kunne tilbyde vores medlemmer et besøg på Christiansborg den 4. juni kl 19-21. 
Vores vært er Mads Fuglede (V). Han vil gerne invitere os til en rundvisning på Christiansborg samt efterfølgende dialog om den trafik, støj og stigende forurening, som mange grundejere omkring København oplever at blive generet af. Mads er en del af en tværpolitisk 'trafikmafia', der arbejder for, at flere penge bliver brugt på infrastruktur omkring København. Mads vil især gerne i dialog med os vedrørende de problemer, vi har særligt i vores område. 

Tilmeldingsfristen er den 30. maj, men de 50 pladser bliver nok udsolgt før det. Da vi skal igennem sikkerhedskontrollen, mødes vi kl 18.40 ved besøgsindgangen på Christiansborg. Tilmeld dig med en mail til tilmeld@gsgnyt.dk - husk at skrive, hvor mange I kommer.

Generalforsamling 2018

indsendt 6. apr. 2018 00.20 af Helle Harremoes

GSG holder generalforsamling onsdag d. 18. april 2018 kl. 19.00 i kantinen på Gentofte Rådhus. 
Adgang via Rådhusets hovedindgang

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed 
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabet er trykt i bladet 
4. Fastsættelse af kontingent for 2019 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Flemming Torp (vores fyrværker) er på valg og er villig til genvalg. Anna Udar er på valg, men ønsker ikke genvalg. 
6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Poul Callesen er revisor, revisorsuppleant er Inger Lise Rytter. 
7. Eventuelle forslag 
8. Eventuelt 

Efter generalforsamlingen ca. kl. 20.00 har GSG inviteret cand.polit. Allan Malskær, der er landsformand for Parcelhusejernes Landsforening (PL), til at orientere om PL’s arbejde herunder boligpolitik og skat. 

Efter Allan Malskærs orientering arrangeres som sædvanlig fællesspisning med smørrebrød og 1 øl/vand pr. deltager. Betaling herfor udgør 60,- kr. pr. deltager. Tilmelding til spisning sker ved indbetaling af beløbet til foreningens konto i. Danske Bank, reg.nr. 4190, kto. 7022832 eller med MobilePay til 49708, senest 13. april 2018. 

Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen uden spisning er ikke nødvendig

Arrangement: Boligmarkedet i fremtiden

indsendt 22. dec. 2017 06.28 af Gentofte Sogn Grundejerforening

I dette forår holder vi et spændende arrangement i samarbejde med Spar Nord om fremtidens boligmarked.
Det foregår den 2. maj 2018. Se nærmere beskrivelse i kalenderen til højre her på siden, eller i det næste nummer af vores medlemsblad. 

Nyt om Gentofte Sø fra DOF

indsendt 29. sep. 2017 03.24 af Niels Ull Harremoës

Nyheder om Gentofte sø fra Dansk ornitologisk forening https://dofbasen.dk/IBA/nyt.php?lokid=149

Indkaldelse til generalforsamling

indsendt 24. feb. 2017 01.56 af Gentofte Sogn Grundejerforening   [ opdateret 28. feb. 2018 23.40 af Helle Harremoes ]

GSG holder generalforsamling onsdag d. 5. april kl. 18.30 i Kildeskovshallen

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
    Regnskabet er trykt i bladet
4. Fastsættelse af kontingent for 2018
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Birgit Lemvigh og Torben Schipper er på valg og begge er villige til at modtage genvalg
6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Poul Callesen er revisor, revisorsuppleant er Inger Lise Rytter.
7. Eventuelle forslag
8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen ca. kl. 19.30 har GSG inviteret formand for byplanudvalget og næstformand i miljø og teknik udvalget Marianne Zangenberg til at fortælle om kommunens planer for fjernvarmeudbygningen og andre tiltag af betydning for
grundejerne.

Efter Marianne Zangenbergs oplæg arrangeres som sædvanlig fællesspisning med smørrebrød og 1 øl/vand pr. deltager. Betaling herfor udgør 55,- kr. pr. deltager. Tilmelding til spisning sker ved indbetaling af beløbet til foreningens konto i
Danske Bank, reg.nr. 4190, kto. 7022832 eller med Mobile-Pay til 49708, senest 30. marts.

Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen uden spisning er ikke nødvendig.

1-10 of 84