Nyheder


Medlemsarrangement: Besøg i Folketinget

indsendt 17. maj 2018 23.54 af Gentofte Sogn Grundejerforening

Vi er glade for at kunne tilbyde vores medlemmer et besøg på Christiansborg den 4. juni kl 19-21. 
Vores vært er Mads Fuglede (V). Han vil gerne invitere os til en rundvisning på Christiansborg samt efterfølgende dialog om den trafik, støj og stigende forurening, som mange grundejere omkring København oplever at blive generet af. Mads er en del af en tværpolitisk 'trafikmafia', der arbejder for, at flere penge bliver brugt på infrastruktur omkring København. Mads vil især gerne i dialog med os vedrørende de problemer, vi har særligt i vores område. 

Tilmeldingsfristen er den 30. maj, men de 50 pladser bliver nok udsolgt før det. Da vi skal igennem sikkerhedskontrollen, mødes vi kl 18.40 ved besøgsindgangen på Christiansborg. Tilmeld dig med en mail til tilmeld@gsgnyt.dk - husk at skrive, hvor mange I kommer.

Generalforsamling 2018

indsendt 6. apr. 2018 00.20 af Helle Harremoes

GSG holder generalforsamling onsdag d. 18. april 2018 kl. 19.00 i kantinen på Gentofte Rådhus. 
Adgang via Rådhusets hovedindgang

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed 
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabet er trykt i bladet 
4. Fastsættelse af kontingent for 2019 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Flemming Torp (vores fyrværker) er på valg og er villig til genvalg. Anna Udar er på valg, men ønsker ikke genvalg. 
6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Poul Callesen er revisor, revisorsuppleant er Inger Lise Rytter. 
7. Eventuelle forslag 
8. Eventuelt 

Efter generalforsamlingen ca. kl. 20.00 har GSG inviteret cand.polit. Allan Malskær, der er landsformand for Parcelhusejernes Landsforening (PL), til at orientere om PL’s arbejde herunder boligpolitik og skat. 

Efter Allan Malskærs orientering arrangeres som sædvanlig fællesspisning med smørrebrød og 1 øl/vand pr. deltager. Betaling herfor udgør 60,- kr. pr. deltager. Tilmelding til spisning sker ved indbetaling af beløbet til foreningens konto i. Danske Bank, reg.nr. 4190, kto. 7022832 eller med MobilePay til 49708, senest 13. april 2018. 

Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen uden spisning er ikke nødvendig

Arrangement: Boligmarkedet i fremtiden

indsendt 22. dec. 2017 06.28 af Gentofte Sogn Grundejerforening

I dette forår holder vi et spændende arrangement i samarbejde med Spar Nord om fremtidens boligmarked.
Det foregår den 2. maj 2018. Se nærmere beskrivelse i kalenderen til højre her på siden, eller i det næste nummer af vores medlemsblad. 

Nyt om Gentofte Sø fra DOF

indsendt 29. sep. 2017 03.24 af Niels Ull Harremoës

Nyheder om Gentofte sø fra Dansk ornitologisk forening https://dofbasen.dk/IBA/nyt.php?lokid=149

Indkaldelse til generalforsamling

indsendt 24. feb. 2017 01.56 af Gentofte Sogn Grundejerforening   [ opdateret 28. feb. 2018 23.40 af Helle Harremoes ]

GSG holder generalforsamling onsdag d. 5. april kl. 18.30 i Kildeskovshallen

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
    Regnskabet er trykt i bladet
4. Fastsættelse af kontingent for 2018
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Birgit Lemvigh og Torben Schipper er på valg og begge er villige til at modtage genvalg
6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Poul Callesen er revisor, revisorsuppleant er Inger Lise Rytter.
7. Eventuelle forslag
8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen ca. kl. 19.30 har GSG inviteret formand for byplanudvalget og næstformand i miljø og teknik udvalget Marianne Zangenberg til at fortælle om kommunens planer for fjernvarmeudbygningen og andre tiltag af betydning for
grundejerne.

Efter Marianne Zangenbergs oplæg arrangeres som sædvanlig fællesspisning med smørrebrød og 1 øl/vand pr. deltager. Betaling herfor udgør 55,- kr. pr. deltager. Tilmelding til spisning sker ved indbetaling af beløbet til foreningens konto i
Danske Bank, reg.nr. 4190, kto. 7022832 eller med Mobile-Pay til 49708, senest 30. marts.

Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen uden spisning er ikke nødvendig.

Medlemsarrangement om det gamle Gentofte og Vangede

indsendt 11. nov. 2016 00.32 af Helle Harremoes

Foredrag af Niels Ulrik Kampmann Hansen

Niels Ulrik ved alt, hvad der er værd at vide om det gamle Gentofte og det gamle Vangede.
Han er forfatter til det store temahæfte om det centrale Gentofte og flere temahæfter om centrale bydele i Gentofte kommune som udgives af Gentofte lokalhistoriske Forening.
Det bliver bestemt en meget spændende aften. Vi håber I møder talstærkt op.

Onsdag d. 23. november 2016 kl. 19.00 i kantinen på Gentofte Rådhus 

Der vil blive serveret Gløgg og æbleskiver til arrangementet, så vi kan ønske hinanden God Jul på en festlig måde. Arrangementet er gratis for medlemmerne. Ønsker du at deltage, vil vi gerne høre fra dig senest d. 18/11, kl. 12 på mail tilmeld@gsgnyt.dk

Nyheder fra grundejerforeningen

indsendt 11. nov. 2016 00.30 af Helle Harremoes

Læse alle nyhederne, som du også har fået på mail eller brev, her.

Besked når kommunen fejer vejen

indsendt 14. aug. 2016 12.44 af Helle Harremoes

Få en sms før fejemaskinen kommer.
Du kan tilmelde dig en sms-ordning, så du får besked dagen før, fejemaskinen kører på din vej. På den måde kan du hjælpe os ved at flytte din bil, hvis den er parkeret på vejen.

Sankt Hans - robåde ikke tilgængelige

indsendt 16. jun. 2016 00.24 af Helle Harremoes

Af sikkerhedshensyn er det ikke muligt at ro på Genotfte Sø Sankt Hans aften d. 23/6.

Ro en tur på Gentofte Sø

indsendt 14. maj 2016 09.48 af Niels Ull Harremoës   [ opdateret 16. jun. 2016 00.26 af Helle Harremoes ]

Grundejerforeningen har to både ved bådebroen, som medlemmerne kan låne.

Det foregår ved at du kommer forbi Søgårdsvej 32, og enten medbringer 50 kr. i kontanter, eller overfører pengene til GSG via mobilepay (30482877) med teksten Båd, og viser mig kvitteringen.
Du kan enten prøve lykken, en dag du alligevel går tur om søen (huset ligger tæt på violstien) eller ringe i forvejen på 39401228 for at sikre, at jeg er hjemme.

Det praktiske:

  • For de 50 kr. får du en nøgle, som virker frem til 30/9 2016.
  • Den nøgle du køber virker i postkassen, som står ved huset over for bådebroen.
  • I postkassen ligger der en nøgle til lågen på selve bådebroen. (undskyld at billedet ligger ned, klik på det for at se i større format og den rigtige vej)
  • Når du har låst dig ind til bådene, skal du lægge bådebrosnøglen tilbage i postkassen.
  • GSG har to både med tilhørende årer.
  • Der står en boks med redningsveste til fri afbenyttelse.
  • Efterlad alting som du ønsker selv at finde det
  • Du må ikke gå i land andre steder end ved bådebroen.
  • Det er ikke tillandt at ro Sankt Hans aften af sikkerhedshensyn.
Vi er, efter bladet var trykt,  blevet gjort opmærksom på at Gentofte Sø er et Natura2000 område, hvorfor det først er tilladt at sejle på søen fra d. 1. juni (nøglen til bådebroen vil derfor først blive lagt i postkassen pr. denne dato).

Nu prøver vi denne ordning, og ser om det fungerer. Oplever vi for store problemer, må vi lave det om efterhånden.
Oplever du problemer med nøglen eller bådene, kan du kontakte Flemming (
40 16 60 18/ flemming@gsgnyt.dk) eller Helle (39 40 12 28/ helle@gsgnyt.dk).

Vi håber du får nogle hyggelige stunder med sejlads på søen.

1-10 of 80