Nyheder


Generalforsamling mandag den 24. august 2020 kl. 19:00 i kantinen på Gentofte Rådhus

indsendt 2. aug. 2020 07.39 af Gentofte Sogn Grundejerforening   [ opdateret 6. aug. 2020 00.32 af Niels Ull Harremoës ]

Indkaldelse til generalforsamling

GSG holder generalforsamling mandag den 24. august 2020 kl. 19:00 i kantinen på Gentofte Rådhus.

Adgang via Rådhusets hovedindgang.


Generalforsamlingen erstatter den generalforsamling, der skulle have være afholdt den 22. april 2020, og som blev aflyst på grund af de begrænsninger for afholdelse af møder, der blev fastsat på grund af Corona pandemien.
Vi skal fortsat efterleve de bestemmelser, der er fastsat for afholdelse af møde. På dagen for generalforsamlingen vil vi give nærmere besked om de bestemmelser der gælder på dagen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  Det reviderede regnskab medsendes (det kan ses her)
 4. Fastsættelse af kontingent for 2021
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Torben Schipper, der er på valg, er villig til genvalg.
  Birgit M Lemvigh er udtrådt af bestyrelsen og stiller ikke op til valg
 6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 7. Eventuelle forslag
 8. EventueltEfter generalforsamlingen ca. kl. 20:00 har GSG inviteret Ole Holck, civilingeniør, energikonsulent og BedreBoligrådgiver til at fortælle om, hvordan en energirådgivning foregår, og hvordan vi kan energirenovere vores bolig.

På grund af den usikkerhed covid-19 udgør har vi valgt at aflyse fællesspisningen efter generalforsamlingen. På dagen vil vi orientere om hvordan vi skal efterleve de Corona-bestemmelser kommunen har fastsat for møder i kantinen.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i GSG
c/o Jens M. Tarp 
Ellebækvej 33, 2820 Gentofte

Arrangement på Garderhøjfortet UDSKUDT

indsendt 27. maj 2020 09.15 af Gentofte Sogn Grundejerforening

Pga. coronarestriktionerne har vi valgt at udskyde vores arrangement på Garderhøj fortet. Vi håber at kunne afholde det efter sommerferien.

Ny formand

indsendt 20. maj 2020 04.50 af Gentofte Sogn Grundejerforening

Birgit har valgt at træde tilbage efter mange års virke for foreningen. Vi takker vi hende mange gange for det store stykke arbejde hun har udrettet.
Som ny formand har vi valgt vores tidligere næstformand Jens M. Tarp. Tillykke med det nye hverv.

Generalforsamling udskudt pga. corona

indsendt 24. mar. 2020 10.43 af Gentofte Sogn Grundejerforening

Rådhuset er lukket for arrangementer de næste 8 uger, og vi kan derfor ikke afholde vores generalforsamling på det oplyste tid og sted.
Når coronakrisen er overstået, vil vi finde et nyt tidspunkt for generalforsamlingen, og indkalde påny.

Indkaldelse til generalforsamling - med forbehold for flytning pga. COVID19

indsendt 19. mar. 2020 10.43 af Gentofte Sogn Grundejerforening

Generalforsamling
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gentofte Sogns Grundejerforening som afholdes onsdag den 22. april, kl. 19.00 i

Kantinen på Gentofte Rådhus

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning om foreningens virksomhed
 • Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabet er trykt i bladet
 • Fastsættelse af kontingent for 2021
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer: Torben Schipper er på valg og er villige til at modtage genvalg. Birgit Lemvigh er på valg, men ønsker ikke genvalg.
 • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
 • Eventuelle forslag
 • Eventuelt

Efter generalforsamlingen ca. kl. 20.00 har GSG inviteret Ole Holck, civilingeniør, energikonsulent og BedreBoligrådgiver til at fortælle om, hvordan en energirådgivning foregår, og hvordan vi kan energirenovere vores bolig.

Efter Oles oplæg arrangeres som sædvanlig fællesspisning med mad fra Rådhusets kantine og 1 øl/vand pr. deltager. Betaling herfor udgør 50,- kr. pr. deltager.

Tilmelding til spisning sker ved indbetaling af beløbet til foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 4190, kto. 7022832, senest 12. april 2020.

Hvis du ikke deltager i spisningen, er det naturligvis gratis at deltage, og så behøver du ikke tilmelde dig på forhånd.

Medlemsarrangement 21.nov. om Vangede før og nu

indsendt 30. okt. 2019 08.53 af Gentofte Sogn Grundejerforening   [ opdateret 30. okt. 2019 08.57 ]

GSG byder på æbleskiver og gløgg 

torsdag den 21. november 2019 kl. 19.00 

i Café Caféen i Vangede Bibliotek, Vangede Bygade, 2820 Gentofte

 

VANGEDE FØR OG NU

v/Niels Ulrik Kampmann Hansen

I forbindelse med præsentationen af ”Vangede – før og nu” byder GSG på æbleski ver og gløgg i Cafè Cafèen, så vi kan ønske hinanden god jul på en festlig måde. 


”Vangede – nu og før” præsenteres af Niels Ulrik Kampmann Hansen, der i regi af Gentofte Lokalhistoriske Forening, er forfatter til en række temahæfter om bydele i Gentofte. Forfatterskabet omfatter også et temahæfte, der fortæller om Vangede. 


Arrangementet er gratis for medlemmer. Ønsker du at deltage, vil vi gerne høre fra dig senest den 20. november kl. 12.00 på mail:
tilmeld@gsgnyt.dk 

Hegnsloven

indsendt 28. jul. 2019 22.18 af Torben Schipper   [ opdateret 29. jul. 2019 22.42 af Gentofte Sogn Grundejerforening ]

Hæk og hegn i skel

Naboer kommer ofte op at skændes om hæk og hegn i og tæt på skel.

Bolius, Boligejernes Videncenter gennemgår de vigtigste regler om fælles, eget og indre hegn. Dem kan du finde via dette link:  
KLIK her

Samme emne har Din Bolighandel udarbejdet en grafik om. Den kan du finde via dette link KLIK her


Sankthansbål 2019 ved Gentofte Sø

indsendt 13. jun. 2019 22.11 af Gentofte Sogn Grundejerforening   [ opdateret 13. jun. 2019 22.25 ]

Søndag den 23. juni arrangeres sankthans med bål, tale og fyrværkeri fra kl. 21.30. Medbring selv picnickurv i år. 

Arrangementet starter omkring kl. 21.30, hvor borgmester Hans Toft holder båltale. Herefter tænder kommunens folk bålet, hvorefter GSG står for det traditionelle fyrværkeri.

Da GSG i år ikke opstiller boder med salg af grillpølser og drikkevarer, er det en god idé selv at medbringe en picnickurv. 

Høslet d. 2. juli

indsendt 7. jun. 2019 08.32 af Gentofte Sogn Grundejerforening

Tirsdag den 2. juli kl. 16-20 afholdes det årlige høslæt på engen vest for søen inkl. forfriskninger og instruktion i at slå med le. Alle er velkomne, og vi kan sagtens bruge mange flere tilmeldte!

Tilmelding er nødvendig – til thomas.vikstroem@dof.dk.

Nærmere oplysninger vil følge.

Forårshilsner fra

Thomas Vikstrøm

2970 0224

Indkaldelse til generalforsamling

indsendt 20. mar. 2019 07.37 af Gentofte Sogn Grundejerforening

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gentofte Sogns Grundejerforening som afholdes onsdag den 24. april, kl. 19.00 i

Kantinen på Gentofte Rådhus

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabet er trykt i bladet
 4. Fastsættelse af kontingent for 2019
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jens Tarp, Henning Nielsen og Helle Harremoës er på valg og er villige til at modtage genvalg.
 6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Poul Callesen er revisor, revisorsuppleant er Inger Lise Rytter.
 7. Eventuelle forslag
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen ca. kl. 20.00 har GSG inviteret Jarl Krausing, international chef i den grønne tænketank CONCITO, til at fortælle om, hvor vi står på den globale og danske klima- og bæredygtighedsdagsorden.

Efter Jarls orientering arrangeres som sædvanlig fællesspisning med mad fra rådhusets kantine og 1 øl/vand pr. deltager. Betaling herfor udgør 50,- kr. pr. deltager. Tilmelding til spisning sker ved indbetaling af beløbet til foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 4190, kto. 7022832 eller med MobilePay til 49708, senest 12. april 2019.

Hvis du ikke deltager i spisningen, er det naturligvis gratis at deltage, og så behøver du ikke tilmelde dig på forhånd.

Med venlig hilsen
Gentofte Sogns Grundejerforening

1-10 of 90