Nyheder‎ > ‎

Generalforsamling 2018

indsendt 6. apr. 2018 00.20 af Helle Harremoes
GSG holder generalforsamling onsdag d. 18. april 2018 kl. 19.00 i kantinen på Gentofte Rådhus. 
Adgang via Rådhusets hovedindgang

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed 
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabet er trykt i bladet 
4. Fastsættelse af kontingent for 2019 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Flemming Torp (vores fyrværker) er på valg og er villig til genvalg. Anna Udar er på valg, men ønsker ikke genvalg. 
6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Poul Callesen er revisor, revisorsuppleant er Inger Lise Rytter. 
7. Eventuelle forslag 
8. Eventuelt 

Efter generalforsamlingen ca. kl. 20.00 har GSG inviteret cand.polit. Allan Malskær, der er landsformand for Parcelhusejernes Landsforening (PL), til at orientere om PL’s arbejde herunder boligpolitik og skat. 

Efter Allan Malskærs orientering arrangeres som sædvanlig fællesspisning med smørrebrød og 1 øl/vand pr. deltager. Betaling herfor udgør 60,- kr. pr. deltager. Tilmelding til spisning sker ved indbetaling af beløbet til foreningens konto i. Danske Bank, reg.nr. 4190, kto. 7022832 eller med MobilePay til 49708, senest 13. april 2018. 

Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen uden spisning er ikke nødvendig
Comments