Nyheder‎ > ‎

Indkaldelse til generalforsamling

indsendt 20. mar. 2019 07.37 af Gentofte Sogn Grundejerforening

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gentofte Sogns Grundejerforening som afholdes onsdag den 24. april, kl. 19.00 i

Kantinen på Gentofte Rådhus

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om foreningens virksomhed
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabet er trykt i bladet
  4. Fastsættelse af kontingent for 2019
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jens Tarp, Henning Nielsen og Helle Harremoës er på valg og er villige til at modtage genvalg.
  6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Poul Callesen er revisor, revisorsuppleant er Inger Lise Rytter.
  7. Eventuelle forslag
  8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen ca. kl. 20.00 har GSG inviteret Jarl Krausing, international chef i den grønne tænketank CONCITO, til at fortælle om, hvor vi står på den globale og danske klima- og bæredygtighedsdagsorden.

Efter Jarls orientering arrangeres som sædvanlig fællesspisning med mad fra rådhusets kantine og 1 øl/vand pr. deltager. Betaling herfor udgør 50,- kr. pr. deltager. Tilmelding til spisning sker ved indbetaling af beløbet til foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 4190, kto. 7022832 eller med MobilePay til 49708, senest 12. april 2019.

Hvis du ikke deltager i spisningen, er det naturligvis gratis at deltage, og så behøver du ikke tilmelde dig på forhånd.

Med venlig hilsen
Gentofte Sogns Grundejerforening

Comments