Nyheder‎ > ‎

Indkaldelse til generalforsamling d. 23. april

indsendt 1. apr. 2015 00.41 af Niels Ull Harremoës
Afholdes i kantinen på Rådhuset, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund torsdag den 23. april 2015 kl. 18.30. Indgang gennem rådhusets hovedindgang

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed. 
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabet er trykt i bladet. 
4. Fastsættelse af kontingent for år 2016. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Thor Callesen, Flemming Torp og Jørgen Tjørning er på valg. Thor Callesen og Jørgen Tjørning ønsker ikke genvalg, mens Flemming Torp er villig til at modtage genvalg. 
6. Valg af 1 revisor og 1 suppleant: Poul Callesen er revisor og er villig til at modtage genvalg. Revisorsuppleant er Inger Lise Rytter, som ligeledes er villig til at modtage genvalg. 
7. Eventuelle forslag. 
8. Eventuelt. 

Efter generalforsamlingen ca. kl. 19.30 vil Planteskolegartner Marianne Martinussen tidl. Høsterkøb Planteskole nu Grønne Hjem på Jægersborg Alle fortælle om sine favorit planter, og hvad der skal ske i haven netop nu. 

Efter foredraget arrangeres som sædvanlig fællesspisning i rådhusets kantine. Der serveres buffet inkl. 1 øl/vand pr. deltager. Betaling herfor udgør kr. 50 pr. deltager. Tilmelding til spisning sker ved indbetaling af beløbet på foreningens konto i Danske Bank, reg. nr. 4190, kto. nr. 7022832 eller ved fremsendelse af beløbet i check til Jørgen Tjørning, Mortonsvej 32, 2. tv. 2800 Kgs. Lyngby, senest den 19. april 2015. Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen uden spisning er ikke nødvendig.
Comments