Nyheder‎ > ‎

Rundvisning på Ermelundsværket den 3. november 2011 kl. 13 -15

indsendt 22. dec. 2011 03.56 af Helle Harremoes
Vi var en udsøgt meget interesseret lille skare fra grundejerforeningen, der blev modtaget af og vist rundt på Gentofte Kommunes vandværk på Soløsevej af Ib Vagner, der har været ansat i vandforsyningen i 51 år. De første mange år i Gentofte Kommune og de seneste år i Nordvand, en sammenslutning af vandforsyningen i Gentofte og Gladsaxe kommuner med 106 ansatte i alt.

Ermelundsværket er ubemandet og styres fra det store vandværk ved Sjælsø, Sjælsø Vandværk, der også tilhører Gentofte Kommune. Deroppe er der 11 ansatte. Ermelundsværket er elektronisk styret og er videoovervåget og besøges kun ved eftersyn eller når en alarm går i gang. Specielt efter 11. september 2001 er anlæggene blevet ekstra sikret mod sabotage i form af bevidst forurening af vandet.

Ermelundsværket er startet i 1908 med en lille bygning der stadig står på grunden og hvor der nu er nogle rensefiltre og udstillings- og et lille mødelokale hvor vi startede med at få fortalt om værket og vandforsyningen i øvrigt. Den nuværende bygning er fra 1974. Sjælsø Vandværk er bygget i 1936.

15 % af kommunens vand kommer fra boringer ved Sjælsø, resten fra lokale boringer. Vandet fra Sjælsø værket til Gentofte går i store rør under motorvejen med 80 cm i diameter, så vi må da ikke håbe der går hul på et sådant rør.

Omkring Ermelundsværket og på galopbanen nær ved er der 21 boringer, der går ned til mellem 65 og 135 m, da kalklaget i området ligger 80-150 meter nede. Der er i alt 70 boringer. Vandet der pumpes op er mellem 10 og 70 år gammelt.

Vandet der pumpes op er fyldt med metan, svovlbrinte mm. Rensningen foregår først ved iltning, der foregår på en såkaldt iltningstrappe, se billedet. Her fjernes de ildelugtende stoffer ved at de går i forbindelse med luften. Derefter ledes vandet gennem sandfiltre der fjerner jern og lign. og endelig ledes det gennem en rentvandsbeholder før det sendes op i vandtårnene og videre ud til os forbrugere. Kalken i vandet fjernes ikke, så vores vand er hårdt. Hårdt vand giver ifølge Ib Vagner gode tænder. Jernet der filtreres fra sendes til biogasanlæg i Sverige idet der mærkværdigvis ikke findes biogasanlæg af denne type i Danmark.

Der er ingen kemiske tilsætningsstoffer i vandet og der er intet overfladevand i vores drikkevand.

På Ermelundsværket produceres 500 m3 i timen og på Sjælsø værket 2.000 m3 i timen. Langt hovedparten af vandet der produceres på Sjælsø værket sælges til andre kommuner. I gamle dage fik man også overfladevand fra Sjælsø, men det er nu mange år siden. Anlægget til udnyttelse af overfladevand findes stadig, men det vil tage omkring 6 måneder at starte det op igen.

Kommunens nuværende forbrug ligger på 5-6 mio. m3 vand om året, en halvering i forhold til 70’erne, hvor forbruget var helt oppe på 11 mio. m3 vand om året. Det skyldes et stort fald i de private husholdningers forbrug i takt med at priserne er steget og man er blevet mere miljøbevidst. Samt i takt med en større udbredelse af vandmålere i etageejendomme.

Kommunen har to vandtårne, et ved Jægersborg Station, som kan rumme 2.000 m3 og 7 ved Hjortekær, som kan rumme i alt 14.000 m3. Vandet ledes herfra ud til vores ejendomme ved naturligt tryk, da vandtårnene ligger på de højeste steder i kommunen.

Tak til Ib Vagner for en spændende orientering og rundvisning på Ermelundsværket.

Jørgen Tjørning
Comments